Hittills har vi fått hänvisa till EU-kommissionens tjänst för att fylla i och återanvända det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet ESPD (European Single Procurement Document) och vi har förstått att många upphandlare upplever det som krångligt.

e-Avrop kommer att fortsätta fungera med EU-kommissionens tjänst men vi har i över ett halvårs tid utvecklat en helt ny ESPD-modul som möjliggör en helt integrerad hantering av ESPD i e-Avrop.

Att använda integrerad ESPD kräver att man gör upphandlingen med utvärdering online i systemet. ESPD blir då ytterligare ett steg i checklistan.

Läs mer om ESPD på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Priset för ESPD-modulen är 0 kr i licensavgift och 1 000 kr/månad i månadsavgift.

Beställning av ESPD-modul sker antingen genom att kontakta oss på e-Avrop eller genom att använda elektroniskt orderformulär on-line:

 

Till orderformulär för ESPD-modul

Avsluta upphandlingen med elektronisk auktion i enlighet med LOU. Auktionsmodulen är helt integrerad i upphandlingsverktyget vilket gör det enkelt att anordna e-auktion.
Direktupphandlingsmodulen möjliggör för medarbetare i organisationen att själva genomföra direktupphandling.
Med en sökbar avtalsdatabas hjälper du organisationen att öka avtalstroheten och sänka kostnaderna.
Upphandlingen må vara avslutad när avtalet är påskrivet, men det är då relationen med leverantören börjar. Följ upp avvikelser och säkerställ avtalstrohet med det integrerade verktyget för avtalsuppföljning, den självklara modulen för dig som är avtalscontroller.

Molnbaserad lösning

e-Avrop levereras som molntjänst, även benämnt SaaS (Software as a Service). Det innebär att tjänsten alltid är tillgänglig, att du alltid har tillgång till senaste programversion, samt att drift och backup ingår.

$

Process

I upphandlingsstödet skapar du projekt där du antingen arbetar själv eller bjuder in andra till samarbete. Ni kan dela på arbetsuppgifter och alla har överblick över hur arbetet fortskrider.

l

Metodik

Med e-Avrop får du mer än ett upphandlingsverktyg, du får även tillgång till metodik och mallar.

;

Enkelhet och effektivitet

Anbuden läggs rakt in i verktyget av anbudsgivarna. Med rätt förberedelser kan öppning och utvärdering av alla anbud gå på några sekunder.